Про Нас

Основною метою діяльності організації є ведення аналітичної, дослідницької, організаційної, науково-освітньої, просвітницької та культурної діяльності в Україні, спрямованої на об’єднання зацікавлених громадян задля забезпечення інноваційного розвитку та нової якості освіти в Україні, втілення соціокультурних і освітніх ініціатив, створення професійної спільноти фахівців індивідуалізації і тьюторства в освітній і соціальній сфері, в сімейній освіті та вихованні, індивідуальному розвитку людини

Скорик Олена

Голова правління ГО "Київська тьюторська асоціація"

Пиж Валентин

Заступник голови правління ГО "Київська тьюторська асоціація"

Ельникова Наталя

Член організації

Бобилев Федір

Веб розробник

Становлення Тьюторського Руху в Україні

2002 2006

Відкрита педагогічна школа

(директор С.В.Вєтров, науковий керівник О.І.Ляшенко, академік НАПН України)
Семінари, тренінги, літні та осінні сесії

2006 2010

Міжнародні фестивалі авторської педагогіки

Авторська школа М.П.Гузика, Одеська область, м.Южний

2011 2013

Всеукраїнські форуми відкритої освіти

Київ, Севастополь

2007 2013

Майстер-класи «введення у відкриту освіту та основи тьюторства»

у 16 областях України

2013

Міжнародний чорноморський університет тьюторства

Одеська область, с.Сергіївка

2011 2013

Створення громадської організації “Тьюторська асоціація України”

ТАУ

2015 2020

Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті»

Наукові керівники експерименту – Лактіонова Г.М., доктор педагогічних наук, Вєтров С.В., кандидат технічних наук, Погрібна Н., кандидат педагогічних наук

2015

Рішення Правління ТАУ про створення регіональних осередків Тьюторської асоціації України

Київської, Харківської, Дніпропетровської

2016

Реєстрація Громадської організації «Київська тьюторська асоціація» (КиТА)

Членство в організації

Членство в Організації здійснюється на недискримінаційних засадах. Членами організації можуть бути фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними. Члени Організації можуть бути повними членами або асоційованими членами. Ознайомитись з повними правами та обов'язками

Повні члени

Повні члени Організації мають право голосу. Тільки повні члени, можуть обиратися до складу Правління. Повним членом Організації може бути особа, яка відповідає в сукупності таким критеріям:

  • фізична особа, яка досягла 18 років та не визнана судом недієздатною
  • отримала рекомендації щодо вступу щонайменше двох повних членів Організації
  • пройшла курс навчання тьюторської діяльності основного рівня з отриманням сертифікату встановленого Організацією зразка
  • персональна фахова практика індивідуалізації і тьюторства в освітній і соціальній сфері, в сімейній освіті та вихованні, індивідуальному розвитку людини повинна складати не менше 2 років
  • бере персональну участь у підготовці та проведенні планових заходів Організації
  • на регулярній основі підтримує діяльність Організації шляхом сплати членських внесків (внесків на розвиток організації/проведення планових заходів) у порядку, визначеному Правлінням
  • проводить активну роботу з пропаганди/інформування громадськості про діяльність Організації
  • публікація особи на офіційному сайті Організації

Асоційовані члени

Особа може стати асоційованим членом Організації у разі, коли вона не хоче набути статусу повного члена, а також коли особа не повністю відповідає всім критеріям членства в Організації. На відміну від повних членів, асоційовані члени не можуть бути обраними до складу Правління.
Голос асоційованого члена є дорадчий до прийняття усіх рішень, що стосуються діяльності Організації. Асоційованим членом Організації може бути особа, яка відповідає таким критеріям:

  • фізична особа, яка досягла 18 років та не визнана судом недієздатною
  • пройшла курс навчання тьюторської діяльності початкового рівня з отриманням сертифікату встановленого Організацією зразка