26

Серпень

2016

26 Серпень 2016

ТЬЮТОРСТВО

Дайте коротке визначення понять «тьютор» і «тьюторант»

Тьютор – (англ. tutor) історично сформована особлива педагогічна спеціальність. Тьютор забезпечує розробку індивідуальних освітніх програм учнів і студентів та супроводжує процеси індивідуалізації в школі, вузі, в системах додаткової і безперервної освіти, в сімейній освіті та вихованні, у відкритому освітньому та соціальному середовищі.

Тьюторант – суб’єкт освітньої діяльності, якого супроводжує тьютор.

У чому особливості роботи тьютора, які форми і методи він використовує?

Тьютор у своїй практиці застосовує технології, які дозволяють людині усвідомити, сформулювати свій запит, здійснити планування, реалізацію та оцінку дій, що відповідають цьому запиту. Основні методи роботи тьютора: бесіда, аналіз і проектування освітнього середовища, складання особистісно-ресурсної карти, складання індивідуальної освітньої програми, організація проб і освітніх подій, проекти, тренінги і т.д. У наших школах і вузах, в сім’ях тьюторська діяльність поки ведеться в експериментальному режимі, але курс держави на реформування та інноваційний розвиток освіти в країні має тенденцію до поширення тьюторських практик і оформлення тьюторства як особливої педагогічної професії. Потрібна нова нормативна база, інше мислення вчителів, система навчання і підвищення кваліфікації. Запит на тьюторський супровід у дітей і сімей теж потрібно підтримувати і формувати, як елемент культури побудови власної освіти.

Які вимоги до тьютора (професійні, вікові та ін.)?

Опис професійних вимог до тьютора не можна укласти в кілька рядків. Він включає докладний опис основних трудових дій, компетенцій, знань і умінь. Передбачається, що тьютор – педагог високої кваліфікації, що має грунтовну підготовку в педагогіці і антропології, досвід діяльності в сфері, в якій він супроводжує тьюторанта, широкі соціальні зв’язки, розвинуту культуру мислення і самоорганізації, розвинені комунікативні навички.

Які умови здійснення тьюторського супроводу?

Можливість тьюторського супроводу виникає там, де є запит людини на індивідуалізацію освіти, тобто на рішення власних освітніх завдань, побудову особливих (НЕ типових) освітніх маршрутів, програм, траєкторій. Є місце тьюторству і  в інклюзивній освіті, сімейній освіті, соціальній сфері, туризмі та інших сферах. Тьюторський супровід має істотні відмінні ознаки. У ситуації тьюторського супроводу тьюторант самостійно розробляє прийнятні для себе способи, які потім обговорює з тьютором. Таким чином, щоб тьюторський супровід здійснився, учень повинен, перш за все, сам зробити якусь «освітню пробу», результати якої і стануть потім предметом його спільного аналізу з тьютором.

Чи є вікові рамки для тьюторського супроводу?

Супроводжувати можна людину будь-якого віку, здатну проявити або сформулювати освітній інтерес, ініціативу, або інший особистий запит на освіту. В більш старшому віці професійний розвиток. Досвід тьюторів-практиків показує, що тьюторський супровід можна починати після досягнення дитиною трьох років, але до підліткового віку його бажано супроводжувати разом з сім’єю.

Як довго йде співпраця з тьютором?

Тривалість супроводу залежить від складності та різноманітності завдань, поставлених і реалізованих в парі «тьютор-тьюторант», і може тривати від декількох тижнів до декількох років.

Де вже працюють тьютори? Хто переважно замовляє послуги тьютора?

Тьюторство практикується в школах, вузах, позашкільних установах, інклюзії, дистанційній, індивідуальній, неформальній освіті, в підготовці і підвищенні кваліфікації педагогів, при організації нетрадиційних форм навчання та освітніх подій (інтенсивні семінари, літні школи тощо). При цьому можливі різні моделі реалізації тьюторського супроводу. Наприклад, тьюторський супровід по моделям: «тьютор – науковий консультант», «тьютор – керівник проекту», «тьютор – навігатор», «тьютор – експерт», «сімейний тьютор» і ін. У школі можуть бути звільнені тьютори або вчителі, вихователі, практичні психологи з тьюторською компетентністю. В останні роки до послуг тьюторів все частіше звертаються сім’ї. Але ринок запиту і пропозицій послуг тьюторського супроводу ще не розвинений.

Якими ресурсами і можливостями забезпечується діяльність тьютора?

Тьютор допомагає тьюторанту визначити і задіяти ресурси, необхідні для вирішення поставленого освітнього завдання. Ресурси можуть бути культурно-предметні (знання, інформація, предмети інтелектуальної, практичної, творчої діяльності), соціальні (місця, спільноти, люди, події), антропологічні (внутрішні ресурси тьюторанта). Масштаб дій тьюторанта обумовлений його задачами і може охопити навчальний заклад, поселення, регіон і т.д. Разом з тим, тьютор бачить цінність в розширенні ресурсів, тому створена с тьюторантом карта ресурсів може на якомусь етапі бути надлишковою.

Чим тьютор відрізняється від психолога?

Предметність діяльності психолога – психічні процеси (увага, пам’ять, мислення), стан, особливості особистості. У школі від штатного психолога чекають, як правило, роботи з важкими дітьми та сім’ями, вирішення проблем в навчанні та соціалізації, а також організації тестування дітей за необхідними для аналізу ознаками. В індивідуальному консультуванні психолог має велику свободу дії, допомагає клієнту вирішити важливі для нього проблеми, в т.ч. проблеми самовизначення, самоорганізації та ін. Предметність діяльності тьютора – розробка і реалізація тьюторантом індивідуальної освітньої програми або її елементів. У повноті тьюторська дія включає роботу з освітніми мотивами (інтереси, цілі, завдання) тьюторанта, допомога в складанні карти ресурсів, плануванні, реалізації та рефлексії необхідних дій. Корекція психічних особливостей або особистості не є метою роботи тьютора. При цьому тьютор, при наявності відповідної освіти, може використовувати у своїй роботі окремі інструменти роботи психолога, коуча і інших фахівців. Але схожість на рівні інструментарію не означає ідентичності професій.

Можете навести один конкретний приклад, з чим людина прийшла до тьютора і що було на виході?

До тьютора можна прийти з питанням, запитом, актуальним інтересом, ініціативою, утрудненням або проблемами за такими напрямками:

а) самовизначення в освіті та професії;

б) орієнтація, вибір, навігація в надлишковому освітньому середовищі;

в) брак освітніх ресурсів;

г) побудова освітнього маршруту, програми (в т.ч. програми професійного розвитку);

д) організація і проходження необхідних проб і подій, їх рефлексія.

У повноті тьюторський супровід охоплює вирішення всіх цих проблем, і будь-який конкретний приклад відобразить лише частину. Наприклад, є надлишкова пропозиція різних позаурочних занять: гуртків, студій, клубів, тренінгів. Батьки і дитина працюють з тьютором, щоб вивчити і вибрати найбільш задовольняючі пропозиції інтересам дитини і сім’ї. Результат: прояснення підстав вибору, формування освітнього замовлення сім’ї, список обраних занять, узгодження розкладу шкільних і домашніх занять, заходів з профілактики перевантаженості дитини. При супроводі зберігається можливість обговорення результатів вибору і його корекції. Також рух може бути нелінійним, а результат відрізнятися від заздалегідь заявленого, якщо на початку замовлення не сформоване, не усвідомлене, суперечливе. Наприклад, сім’я переконується, що дитині з певних причин не може бути рекомендований жоден з раніше обраних ними гуртків, і тьютор ініціює розширення пошуку.

У підготовці статті використані матеріали М.Череділіной.